Auteur Topic:  2009-2016 --- E89 - Z4 Roadster  (gelezen 3332 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline BimmerBoard

 • Forumbeheerder
 • Trade Count: (+1)
 • World Champion
 • *****
 • Berichten: 2614
2009-2016 --- E89 - Z4 Roadster
« Gepost op: 6 januari 2010, 05:58:43 »
Meer info volgt

Offline Zorro

 • Trade Count: (0)
 • World Champion
 • ******
 • Berichten: 1561
Re: 2009-2016 --- E89 - Z4 Roadster
« Reactie #1 Gepost op: 12 maart 2012, 22:27:16 »
E89  3.5 IS
--------------
Meer lucht, boost, en het koppel: Meer BMW prestaties.
The latest Z4 model is characterized by instantaneous response to the accelerator pedal, fantastic sounds, and a free-revving spirit. De nieuwste Z4 model wordt gekenmerkt door een onmiddellijke reactie op het gaspedaal, fantastisch geluid en een vrije toerental geest. The engine features increased air intake flow and increased boost pressure to release more power with the same standard of efficiency. De motor is voorzien van verhoogde luchtinlaat stroom en verhoogde turbodruk om meer macht te brengen met dezelfde standaard van de efficiëntie. The combination of twin low-mass turbochargers and High Precision direct injection offers an output a naturally-aspirated engine would only be able to provide through more cylinders and larger displacement. De combinatie van twee lage-massa turbo's en High Precision directe injectie biedt een uitgang van een atmosferische motor zou alleen in staat om via meer cilinders en grotere verplaatsing.

The turbocharger system developed for the engine of the new BMW Z4 sDrive35is maintains a high output throughout the entire engine speed range. De turbo-systeem ontwikkeld voor de motor van de nieuwe BMW Z4 sDrive35is zorgt voor een hoog rendement in het gehele toerenbereik. Nominal peak torque is increased to 332 lb-ft from 1,500 rpm to 4,500 rpm. Nominale maximum koppel wordt verhoogd tot 332 lb-ft van 1.500 tpm tot 4.500 tpm. Maximum output of 335 hp is delivered at 5,900 rpm. Maximaal vermogen van 335 pk wordt geleverd bij 5.900 toeren per minuut.

Overboost-functie voor sportieve acceleratie.
The enhanced engine management system of the BMW Z4 sDrive35is includes an electronically-controlled overboost function to briefly increase torque under full load by another 37 lb-ft. Het verbeterde motormanagement van de BMW Z4 sDrive35is omvat een elektronisch gestuurd overboost-functie in het kort koppel te verhogen bij volle belasting door nog eens 37 lb-ft. This temporary torque peak of 369 lb-ft gives the car a significant increase in acceleration. Deze tijdelijke maximumkoppel van 369 lb-ft geeft de auto een significante toename van acceleratie. The BMW Z4 sDrive35is will complete the sprint from a standstill to 60 mph in just 4.7 seconds (preliminary). De BMW Z4 sDrive35is voltooit de sprint vanuit stilstand naar 60 mph in slechts 4,7 seconden (voorlopig). Top speed of the BMW Z4 sDrive35is is limited electronically to 250 km/h or 155 mph. De topsnelheid van de BMW Z4 sDrive35is is elektronisch begrensd op 250 km / h of 155 mph.

High Precision directe injectie en BMW EfficientDynamics.
The BMW Z4 sDrive35is offers outstanding power and performance without an increase in fuel consumption or emissions. De BMW Z4 sDrive35is biedt uitstekende kracht en prestaties zonder een toename van het brandstofverbruik en emissies. Its figures are expected to match those of the BMW Z4 sDrive35i with Double-Clutch Transmission on the EPA test cycle. De cijfers zullen naar verwachting die van de BMW Z4 sDrive35i overeenkomen met dubbele koppeling op de EPA-testcyclus. This balance of performance and fuel efficiency results from the fundamental design and layout of the BMW inline-6, which combines twin turbochargers with High Precision direct injection. Deze balans tussen prestaties en brandstofverbruik komt door het ontwerp en de indeling van de BMW inline-6, die twee turbo's combineert met High Precision directe injectie. The fuel injectors operate at a pressure of up to 200 bar (2900 psi), distributing fuel in a conical spray pattern throughout the combustion chamber. De injectoren werken bij een druk van 200 bar (2900 psi) verspreiden brandstof in een conische nevel patroon in de verbrandingskamer. Another advantage of direct fuel injection is its cooling effect which allows higher compression while reducing the possibility of detonation. Een ander voordeel van directe benzine-injectie is de koelende werking die een hogere compressie maakt terwijl het verminderen van de mogelijkheid van detonatie.
Further technologies offered under the BMW EfficientDynamics philosophy include Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering, and on-demand operation of engine accessory units. Verdere technieken aangeboden onder de BMW EfficientDynamics filosofie zijn Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering, en on-demand werking van de motor accessoires eenheden.

Handtekening motorgeluid op de sterke stijging van de macht te begeleiden.
The exhaust system of the BMW Z4 sDrive35is has been tuned specifically for this model. Het uitlaatsysteem van de BMW Z4 sDrive35is is speciaal afgestemd voor dit model. Acoustic engineering gives the car a very unique sound pattern across the speed range. Akoestische techniek geeft de auto een zeer uniek geluid patroon over het snelheidsbereik. This tuned sound is the result of special baffles and a unique set of mufflers. Dit afgestemd geluid is het resultaat van speciale keerschotten en een unieke set van uitlaten. The sound is characterized by a deep rumble with a focus on the low frequency sound range. Het geluid wordt gekenmerkt door een diep gerommel met een focus op de lage frequenties bereik.

Verbeterde Electric Power Steering.
Electric Power Steering (EPS) on the BMW Z4 sDrive35is features very sporty programming, focused to provide intense and clear steering feedback to the driver. Electric Power Steering (EPS) op de BMW Z4 sDrive35is beschikt over zeer sportieve programma's, gericht op intensieve en duidelijke sturing feedback aan de bestuurder geven. This enables the driver to turn-in with remarkable precision and confidence at all vehicle speeds. Dit stelt de bestuurder in te schakelen-in met opmerkelijke precisie en het vertrouwen bij alle snelheden.

7-traps dubbele koppeling met een speciale programmering.
The standard 7-speed Double-Clutch Transmission (DCT) in the BMW Z4 sDrive35is combines the best in driving dynamics and efficiency. De standaard 7-traps Double-Clutch Transmission (DCT) in de BMW Z4 sDrive35is combineert het beste in rijdynamiek en efficiëntie. A highlight is the dual-mass flywheel, configured for the higher levels of power and performance. Een hoogtepunt is de dual-mass vliegwiel, geconfigureerd voor de hogere niveaus van vermogen en prestaties. The DCT can shift gears without the slightest interruption of power to the rear tires, and offers a choice of automatic or manual gear selection. De DCT kan terugschakelen zonder de minste onderbreking van vermogen naar de achterwielen banden, en biedt een keuze uit automatische of handmatig schakelen. The programming of the DCT has been tailored to complement the sporty nature of the BMW Z4 sDrive35is at every level. De programmering van de DCT is afgestemd op het sportieve karakter van de BMW Z4 sDrive35is aanvulling op elk niveau.
When shifting gears manually or within the SPORT and SPORT+ modes of the Z4's standard Driving Dynamics Control, the transmission offers an exciting experience through faster gearshifts and a greater increase in torque before shifting. Bij het schakelen handmatig of binnen de Sport en Sport + modi van de standaard Driving Z4's Dynamics Control, de transmissie en biedt een spannende ervaring door middel van een snellere schakelwegen en een grotere toename van het koppel voor het schakelen. The DCT also features a Launch Control function for maximum performance when accelerating from a standstill. De DCT beschikt ook over een Launch Control-functie voor maximale prestaties bij het optrekken vanuit stilstand. The DCT is controlled by an electronic gear selector on the center console and comes with gearshift paddles on the steering wheel. De DCT wordt bestuurd door een elektronische versnellingshendel op de middenconsole en wordt geleverd met schakelpaddles aan het stuur.

M Sport upgrades naar de nieuwe motor de prestaties evenaren.
The BMW Z4 sDrive35is includes new M Sport upgrades such as M Aerodynamics and adaptive M Suspension. De BMW Z4 sDrive35is bevat nieuwe M-Sport upgrades zoals M Aerodynamica en adaptieve M Suspension. The adaptive M Suspension combines a ride-height reduction of 10 millimeters (almost 0.4”) with electronically controlled shock absorbers (Dynamic Damping Control) to improve the vehicle's agility without compromising ride comfort. Het adaptieve M Suspension combineert een rijhoogte reductie van 10 millimeter (bijna 0,4 ") met elektronisch gestuurde schokdempers (Dynamic Damping Control) aan het voertuig de wendbaarheid te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het rijcomfort. The M Sport upgrades emphasize the Z4's athletic character through aerodynamically optimized exterior features and customized interior components. De M Sport upgrades benadrukken atletische karakter van de Z4's door middel van aerodynamisch geoptimaliseerde uiterlijke kenmerken en op maat gemaakte onderdelen in het interieur.
Special 18-inch light-alloy wheels in five-spoke design round off the sporty character of the Z4 sDrive35is. Speciale 18-inch lichtmetalen velgen in vijfspaaks ontwerp ronden het sportieve karakter van de Z4 sDrive35is. 19-inch light-alloy wheels are available as an option. 19-inch lichtmetalen velgen zijn als optie verkrijgbaar. In addition to its unique wheels, the new model is further distinguished by a striking front bumper with a matte aluminum trim bar in each outer air intake, a rear bumper with accentuated surrounds on the tailpipes, and a rear diffuser finished at top in body color and black textured surface underneath. Naast de unieke wielen, is het nieuwe model verder te onderscheiden door een opvallende voorbumper met een mat aluminium afwerking bar in elke buitenste luchtinlaat, een achterbumper met geaccentueerde omringt op de uitlaten en een diffuser achter eindigde bovenaan in carrosseriekleur en zwart gestructureerd oppervlak eronder.

M-Sport interieur verbeteringen en nieuwe Kansas Walnut leer.
Inside the BMW Z4 sDrive35is, the driving experience is enhanced by features such as a new thick-rimmed M leather steering wheel with gearshift paddles, an M driver's footrest, and sport seats. In de BMW Z4 sDrive35is, wordt de rij-ervaring versterkt door functies, zoals een nieuwe dikke-omrande M lederen stuurwiel met schakelpaddles, een M voetsteun bestuurder, en sportstoelen. Grey-faced instrument dials feature the “sDrive35is” model designation. Grijs-faced instrument wijzerplaten zijn voorzien van de "sDrive35is" modelaanduiding. Further features inside the Z4 sDrive35is are the Anthracite-colored BMW Individual roof lining, M door sill strips, floor mats with colored piping and the “sDrive35is” model designation, as well as M interior trim in Aluminum Carbon. Verdere kenmerken in de Z4 sDrive35is zijn de antraciet-kleurige BMW Individual hemelbekleding, M instaplijsten strips, vloermatten met gekleurde piping en de "sDrive35is" model aanduiding, evenals M interieurlijsten in aluminium carbon. The new Aluminum Carbon trim features the recognizable “weave” of natural carbon fiber interpreted on a matte aluminum base. De nieuwe aluminium Carbon bekleding is voorzien van de herkenbare "weefsel" van natuurlijke koolstofvezel geïnterpreteerd op een mat aluminium basis.

The range of leather upholstery is being further enhanced by an additional color variant marking the launch of the BMW Z4 sDrive35is: All versions of the Z4 Roadster are now also available in Kansas Walnut leather as an option. Het bereik van de lederen bekleding wordt verder versterkt door een extra kleur variant het markeren van de lancering van de BMW Z4 sDrive35is: Alle versies van de Z4 Roadster zijn nu ook beschikbaar in Kansas Walnut leer als een optie. The BMW Z4 sDrive35is is available with a choice of six paintwork colors. De BMW Z4 sDrive35is is leverbaar met een keuze uit zes kleuren lak. In addition to Alpine White and the metallic colors Titanium Silver, Black Sapphire, Space Grey, and Deep Sea Blue, the Z4 Roadster is now available for the first time in Melbourne Red metallic. Naast de Alpine White en de metallic kleuren Titanium Silver, Black Sapphire, Space Grey, en Deep Sea Blue, de Z4 Roadster is nu beschikbaar voor de eerste keer in Melbourne Red metallic. Regardless of the color chosen, the exterior mirror caps on the BMW Z4 sDrive35is are always Oxide Silver. Ongeacht de gekozen kleur, de buitenspiegel doppen op de BMW Z4 sDrive35is zijn altijd Oxide Silver.

Bron = BMWBLOG.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rijtest: BMW Z4 sDrive35is

De nieuwste telg in het Z4-gamma is meteen de krachtigste, de sDrive35is moet met zijn sportieve afstelling en 340 paarden het gemis van een M-model doen vergeten.

De nieuwe BMW Z4 bouwt verder op de Z-modellen die toch wel een belangrijke invloed op het sportieve imago van het Beierse merk hebben gehad. BMW kent als geen ander de klassieke recepten voor een geslaagde Roadster, het merk gebruikt echter voor het eerst een stalen klapdak in plaats van een stoffen kap. Dat heeft het de designers bij het ontwerp van de Z4 ongetwijfeld niet gemakkelijk gemaakt, maar voor het uiteindelijke resultaat is wonderwel niet geraakt aan het bekende Z-recept. De korte kont met de kenmerkende lange motorkap zorgen voor een extra sportieve look, terwijl het lijnenspel de Z4 ook stilstaand een gevoel van snelheid geeft. De 19″ velgen op ons testmodel werken het geheel natuurlijk bijzonder fraai af.

Het leuke aan de Z-modellen is ongetwijfeld dat de ontwerpers niet verplicht worden om keurig in lijn te lopen met de andere modellen van het merk. Dat geeft de designers de vrijheid om van dit model telkens iets bijzonders te maken. Aan de tekentafel stonden trouwens twee vrouwen aan de leiding, en dat merk je vooral in het interieur. Het dashboard van de Z4 is erg fraai vormgegeven en de bediening van de airco gaat via vier knoppen die esthetisch gezien gewoon om van te snoepen zijn. Door de originele vormgeving is de Z4 dan ook een aangename plaats om te vertoeven. De zetels zitten daarnaast erg goed en zorgen voor meer dan voldoende steun in de bochten, het stuur ligt goed in de hand en ook het multimedia-systeem met navigatie verdient een dikke pluim. De bediening ervan gaat zoals we bij BMW gewoon zijn erg gemakkelijk via een draai-drukknop en de aanwijzingen en visualisaties van het navigatiesysteem zijn bij de beste in zijn segment.

De sDrive35is krijgt visueel enkele extra’s mee ten opzichte van het sDrive35i model, we denken hier ondermeer aan het standaard M-sportpakket met een voorbumper met in aluminium afgewerkte luchtinlaten en achteraan twee uitlaatpijpen die verwerkt zitten in een tweedelige diffuser die speciaal voor de 35is werd ontwikkeld. Maar ook binnenin wordt je keuze voor de 35is duidelijk gemaakt, het dashboard en de middenconsole worden met een lichtgrijze koolstofvezel print afgewerkt, terwijl het M sportstuur, de M sportstoelen en de M inlegplaatjes duidelijk moeten maken dat dit de extra sportieve configuratie van de Z4 is.

Onder de motorkap van de Z4 sDrive35is huist een 3-liter grote zes-in-lijn motor, gekoppeld aan twee turbo’s en een zeer precieze brandstofinjectie. Hierdoor beschikt de Z4 sDrive35is over 340 pk en 450 Nm koppel, daarnaast kan via een overboost functie ook kortstondig 500 Nm koppel naar de achterwielen gestuurd worden. Schakelen gaat bij de 35is enkel met een zeventraps sportautomaat met dubbele koppeling, die sowieso sneller schakelt dan een handgeschakeld model. De sprint van 0 naar 100 km/u is voorbij in 4,8 seconden, terwijl de topsnelheid begrensd is op 250 km/u. Het verbruik blijft daarnaast binnen de perken, BMW geeft zelf een gemiddeld verbruik van 9 liter/100 km op, zelf verbruikten we gemiddeld 12 liter per 100 km. Dat met de automaat een deel van het rijplezier verloren gaat kunnen we moeilijk ontkennen, maar gelukkig wordt dat meer dan gecompenseerd door het uitlaatgeluid waar de BMW-ingenieurs speciaal aan hebben gesleuteld. De sDrive35is trakteert de bestuurder op een boeket aan motorklanken en zorgt ervoor dat je onbewust meer dan nodig van verzet wisselt om de uitlaatpijpen toch maar enkele motorplofjes te laten orkestreren.

Het rijplezier wordt daarnaast ondersteund door de klassieke opzet van deze Roadster, laag bij de grond met de gewelven van de motorkap als leidraad en het stuur als rechtstreekse verbinding tussen bestuurder en weg. De Z4 laat zich dan ook zeer scherp en met uiterste precisie sturen. Standaard beschikt de sDrive35is over een adaptieve M-sportophanging die de wagen extra dicht tegen de grond zet. De elektrisch gecontroleerde veerpoten kunnen via een knopje in het interieur in drie verschillende standen ingesteld worden. In de Sport en Sport+ stand merk je dat de Z4 nog iets scherper stuurt en de gasrespons nog iets feller wordt, de Sport+ stand schakelt daarbij het ESP deels uit. In de normale instelling is de Z4 sDrive35is allesbehalve een zompige cruiser, de wagen blijft sportiviteit uitademen, alleen worden de scherpste randjes dan wat afgevlakt. Maar dat is voor het dagelijks verkeer natuurlijk meer dan ideaal.

Wie interesse heeft in de nieuwe Z4 is uiteraard niet verplicht om meteen voor dit topmodel te kiezen, het motorgamma van de Z4 is met vier motoren zeer uitgebreid. Instappen kan je met de sDrive23i die een 2.5-liter zes-in-lijn motor herbergt en voor 200 pk en 250 Nm koppel zorgt. 0 naar 100 km/u doet deze in 6,6 seconden, wat hem als sportieve Roadster beslist geen kneusje maakt. Wie het toch wat krachtiger wil kan voor de sDrive30i kiezen, die beschikt over een ongeblazen 3-liter zes-in-lijn motor met 254 pk en 310 Nm koppel en doet de sprint van 0 naar 100 km/u in 5,8 seconden. Zowel de 23i als 30i worden standaard aan een manuele zesbak gekoppeld, optioneel kies je voor een zestraps automaat die de acceleratietijden wel met minstens 3 tienden vertraagt. Net onder de sDrive35is vinden we de sDrive35i, die beschikt dankzij de Twin-Turbo techniek over 306 pk en 400 Nm koppel en sprint handgeschakeld in 5,2 seconden naar 100 km/u. Met zeventraps sportautomaat is dezelfde sprint in 5,1 seconden voorbij.

De BMW Z4 is er vanaf 36.850 euro. Hiervoor krijg je de BMW Z4 sDrive23i met 200 pk, die ongetwijfeld ook voor erg veel rijplezier zal zorgen. De sDrive35is is er pas vanaf 58.200 euro, maar dan heb je wel een Roadster die het bepaalde Porsche’s moeilijk kan maken. De optielijst mag je uiteraard niet uit het oog verliezen, maar wie voor de 35is kiest krijgt sowieso wel het M-sportpakket ter waarde van 4.000 euro standaard. Hierbij denken we onder andere aan lederen M-sportstoelen, het lederen sportstuur en de 18″ velgen. De optionele 19″ velgen kosten 1.000 euro extra, terwijl je voor het navigatiesysteem 2.650 euro moet betalen. Wie het hierbij laat heeft voor een kleine 62.000 euro wel de leukste Roadster van het moment in zijn bezit.

Conclusie
De BMW Z4 sDrive35is is ongetwijfeld één van de leukste BMW’s van de afgelopen jaren en heeft misschien wel alles in huis om een klassieker te worden. Het nieuwe Z-concept met stalen klapdak biedt erg veel rijplezier en maakt met zijn vormgeving een statement op de weg. De motor zorgt daarbij voor ongeziene rijsensaties terwijl het uitlaatgeluid voor extra karakter zorgt. Dat de sDrive35is niet met handbak te koop is lijkt op het eerste zicht een gemis, maar de uitstekende zeventraps sportautomaat presteert zo goed dat je het gevoel van zelf schakelen ook via de schakelflippers door kan geven.

Overzicht
 
 + Rijplezier en rijgedrag
 + Zeventraps Sportautomaat
 + Vormgeving Interieur/Exterieur
 + Gemiddeld testverbruik 12 liter/100 km
 + Overtuigend uitlaatgeluid
 
 - Geen handbak beschikbaar voor topmodel
 - Rijwind hoge snelheden

Bron: Groenlicht.be    30/10/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« Laatst bewerkt op: 26 april 2012, 23:36:49 door Zorro »

Offline Zorro

 • Trade Count: (0)
 • World Champion
 • ******
 • Berichten: 1561
Re: 2009-2016 --- E89 - Z4 Roadster
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2012, 23:26:34 »
E89  2.0 i
-------------

Rijtest: BMW Z4 sDrive20i

Roadsters snakken naar klinkende benzinemotoren. Verliest de Z4 zijn stem wanneer een atmosferische zescilinder plaats moet ruimen voor een geblazen viercilinder? Wij zochten het uit.
 
Dat de queeste naar minder CO2-uitstoot de autobouwers tot een nieuwe aanpak dwingt komt de laatste jaren steeds meer tot uiting. Atmosferische blokken kunnen amper nog in productie worden genomen, tegenwoordig is het gebruik van één of zelfs meerdere turbo’s gewoon de maatstaf. Zo ook bij de BMW Z4, die zijn atmosferische zes-in-lijn geschrapt ziet ten voordele van een viercilinder met turbo. Het gaat concreet om een 2-liter Twinscroll benzinemotor die in twee livreien aangeboden wordt: een sDrive20i en een sDrive28i. Wij reden met de sDrive20i de absolute instapper, 184 pk en 270 Nm koppel brengen de Z4 van 0 naar 100 km/u in 6,9 seconden, terwijl de topsnelheid op 235 km/u strand. De sDrive28i op zijn beurt perst 245 pk uit zijn 2-liter longinhoud en is geruggesteund door 350 Nm koppel nog wat sneller: een sprint van 0 naar 100 km/u duurt dan maar 5,7 seconden. Puur op het vlak van prestaties is er dus geen reden om de atmosferische zescilinder te missen.

Maar een Roadster gaat om meer dan prestaties, alle zintuigen worden graag bij de rijbelevenis betrokken. Auditief heeft de viercilinder dan ook een groot deficiet ten opzichte van een zescilinder. Het orkest dat de door ons eerder geteste sDrive35is samen kon brengen moet je dus sowieso missen. Meer dan een roffel als je schakelt bij 2.000 toeren hoef je met de sDrive20i niet te verwachten. Daarnaast klinkt het blok in hoge toeren niet meteen opwindend. Maar in de basis zit het met de prestaties wel snor, het blok haalt zijn maximaal koppel van 270 Nm namelijk reeds bij 1.250 toeren per minuut. Daardoor is de sDrive20i best vlot in het verkeer, maar hij heeft het wel moeilijk om die indruk helemaal over te brengen op de bestuurder. Is de – in België trouwens tot 163 pk terug te brengen – sDrive20i net iets te slap voor de Z4? Ja en neen, het blijft een kwestie van persoonlijke smaak. Vooral wie eerder met een krachtigere versie op pad was zal het moeilijk hebben. Het vermogen is namelijk minder nadrukkelijk aanwezig, waardoor je in stadsverkeer amper sneller vooruitkomt dan een doorsnee diesel. Het is vooral buiten de stad en op slingerwegen dat deze Z4 zich echt in zijn sas voelt, daar kan je de toeren hoog houden en reageert het blok levendiger op de gasinput. Met het dak open worden de zintuigen dan wel sneller geprikkeld. Ons gemiddeld testverbruik van 9,5 liter/100 km valt best mee, zeker als we in rekening nemen dat rustiger rijden snel een verbruik van 8 liter/100 km op het bord zet. Al blijft dat wel een kleine liter meer dan wat BMW opgeeft.

Met de rij-eigenschappen van de Z4 zit het natuurlijk helemaal snor, daar steekt een viercilinder in het vooronder geen stokje voor. De lage zitpositie en het daarbij horende zicht op de lange motorkap zetten de zintuigen meteen op scherp. Schakelen gaat daarnaast standaard via een manuele zesbak die zich met zeer korte en precieze slagen laat bedienen. Het optionele M-sportpakket brengt daarnaast ook enkele sportieve details, waaronder een sportstuur dat goed in de hand ligt en relatief zwaar aanvoelt bij het insturen. We misten enkel wat scherpte in het stuur, daarnaast is het wel even wennen om met de verre positie van de voorwielen om te kunnen. De 50:50 aslastverdeling ging door de viercilinder niet verloren, wat het makkelijker maakt om de Z4 volledig onder controle te houden. De Z4 is verder relatief hard geveerd, maar oncomfortabel wordt het nooit. De sportstoelen bieden daarnaast een zeer goede steun. Via Driving Experience Control kan de Z4 in verschillende rijmodi worden geschakeld, gaande van comfortabel tot sportief. Waarbij we vooral kleine verschillen in gasrespons en sturing opmerken.

Welke motor je dus ook kiest, aan de rij-eigenschappen van de Z4 verandert niets. Daarnaast verandert uiteraard ook niets aan de intrinsieke kwaliteiten van het model. Zijn looks zijn niet te versmaden en ook het interieur verdient een dikke pluim. De opvallend gele kleur die ons testmodel sierde past volgens ons ook helemaal bij de Z4, het mag opvallen. Het Atacamagelb is wel enkel verkrijgbaar via de speciale Design Pure Impulse editie, waarbij ook het interieur in dezelfde passende kleuren wordt gestoken. De gele accenten komen terug in de binnenafwerking van de deuren en als contrasterende stiksels op het dashboard, maar ook met zwart pianolak werd kwistig omgesprongen. Het resultaat: een bespoke interieur met aandacht voor details en dan zwijgen we nog over de vormgeving van de middenconsole. Daar vinden we een naar boven rijzend navigatiesysteem en vier afzonderlijke klokken voor de aircobediening, een ware streling voor het oog.

BMW plakt wel een aanzienlijk prijskaartje op de Z4 sDrive20i, pas vanaf 36.650 euro rol je ermee naar huis. De sDrive28i doet daar met een startprijs van 43.300 euro nog een flinke schep bovenop. Maar goed, de afwerking en de algemene bouwkwaliteit van de Z4 maken ons op dat vlak nogal vergevingsgezind. Voor een uniek kleurtje vraagt BMW tussen de 410 en 720 euro, het design Pure Impulse pakket kost dan weer 1.830 euro extra, exclusief de verplichte combinatie met het M sportpakket van 4.090 euro. Gelukkig kan het ook goedkoper, aangezien niet alle kleuren aan een designpakket worden gekoppeld. Een Tiefsee blauwe Z4 met leder kost bijvoorbeeld maar 2.085 euro extra. Verdere interessante optieprijzen lijken ons de sportzetels (640 euro), het navigatiesysteem Professional (2.650 euro) en de toch wel nuttige parkeersensoren (805 euro). Kortom voor een voorzichtig uitgeruste sDrive20i tel je iets meer dan 40.000 euro neer. Niet goedkoop maar wel binnen proportie.

Conclusie
Op de vraag of de Z4 zijn charme verliest wanneer een geblazen viercilinder het overneemt van een atmosferische zescilinder kunnen we kort antwoorden. De viercilinder zal het auditief uiteraard nooit halen van de zescilinder en ook qua algemene rijbeleving boet je daardoor wat in. Maar de Z4 blijft ook met viercilinder aan boord een erg genietbare Roadster. De prestaties zijn bevredigend, en zeker op slingerwegen kan je nog eens alle registers opentrekken. Het geheel kruipt uiteraard wat minder in de kleren dan de sDrive35is, maar qua rij-eigenschappen verdient ook deze Z4 een pluim. Tel daarbij de haast perfecte interieurafwerking en een hoog algemeen comfort en je weet dat je met zo’n 40.000 euro wel een goede koop hebt gedaan. Had de meerprijs voor de sDrive28i niet zo substantieel geweest, dan hadden we misschien wel de extra pk’s overwogen.
 

Overzicht
 
 + Bevredigende prestaties sDrive20i
 + Interieurafwerking
 + Rij-eigenschappen
 
- Afstandelijker
 - Auditief minder aantrekkelijk

Bron: Groenlicht.be  24/12/2012