De Werkplaats > Coderen

[ALG] NCS Dummy

(1/4) > >>

revtor:
Voor diegenen die NCS Expert gebruiken maar nog niet op de hoogte zijn van NCS Dummy...

NCS Dummy is een freeware-programma dat het werken met NCS Expert moet vereenvoudigen. NCS Dummy leest FSW/PSW trace files (FSW_PSW.TRC) en nettodata trace files (NETTODAT.TRC) en haalt alle mogelijke parameters, data, orderopties op voor iedere functie. De verwerkte trace files kunnen bekeken en aangepast worden in een grafische trace editor of geëxporteerd worden naar tekstbestanden. Bijzonder interessant is dat NCS Dummy voor een groot aantal functies en parameters Engelstalige vertalingen toont. Verder kan NCS Dummy NCS Expert-databestanden decompileren en compileren om functionaliteit te bekomen die niet mogelijk is met een standaardinstallatie van NCS Expert.

Voor alle duidelijkheid: NCS Dummy is geen verzameling van interessante codeeropties. NCS Dummy toont steeds de volledige codeeromvang van elke module. Je moet dus nog steeds weten in welke modules je de gewenste functionaliteit kunt vinden en welke functies/parameters je daarvoor moet aanvinken. NCS Dummy biedt echter een omgeving waarin alle informatie overzichtelijk gepresenteerd wordt en aanpassingen eenvoudig, snel en foutvrij uitgevoerd kunnen worden.Minimumvereisten:
[*]Microsoft Windows XP of later
[*]Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (link) of Microsoft .NET Framework 4 (link)
[*]Minimum schermresolutie van 800x600 voor Windows XP/2003, 1024x768 voor Windows Vista/7/8/10 (op 96 dpi - hogere dpi-instellingen vereisen hogere schermresoluties)
[*]Lokale of netwerktoegang tot de NCS Expert DATEN-directory[/list]

Download NCS Dummy 0.6.10 (664 kB)
Download gebruikershandleiding (1 MB)
Online gebruikershandleiding en ondersteuning (bimmerforums.com)

Download NCS Dummy profiel voor NCS Expert 3.* (1 kB)
Download NCS Dummy profiel voor NCS Expert 4.* (1 kB)

Opmerking: Zowel applicatie als handleiding zijn Engelstalig!

Over de jaren heen is de functionaliteit van NCS Dummy flink gegroeid. Ik raad daarom aan de gebruikershandleiding door te nemen om vertrouwd te worden met de mogelijkheden!

Om een en ander te verduidelijken over hoe NCS Dummy je kan helpen volgen hieronder twee voorbeelden. De voorbeelden gaan ervan uit dat je een werkende NCS Expert- en NCS Dummy-installatie hebt. Het eigenlijke lezen en coderen met NCS Expert wordt niet behandeld maar kun je lezen in hoofdstuk 6 van de NCS Dummy-gebruikershandleiding.


Voorbeeld 1: Digitale snelheidsaanduiding bij E60

Een populaire aanpassing is het vrijschakelen van de digitale snelheidsaanduiding in het boordcomputerscherm van het E60-instrumentenpaneel. De digitale snelheid kan opgeroepen worden in het servicemenu van de boordcomputer, maar dat is omslachtig en zeker niet iets dat je voor elke rit wil doen. Het zou handig zijn mocht de digitale snelheid permanent in beeld kunnen staan zoals de andere informatieschermen (resterend bereik, gemiddeld verbruik,...). Dit is mogelijk door het veranderen van de codering van het instrumentenpaneel. De codering van het instrumentenpaneel vind je in NCS Expert bij de "KOMBI" module.

De aanpassing die dient te gebeuren is "BC_DIGITAL_V" (digitale snelheid in boordcomputer) van "nicht_aktiv" (niet aktief) naar "aktiv" (aktief) veranderen.

Instructies:

Lees met NCS Expert de "FSW_PSW.TRC" trace file van de "KOMBI" module en noteer de modulenaam die NCS Expert gebruikte, bijvoorbeeld "KMBI_E60.C06" (zie NCS Dummy-gebruikershandleiding hoofdstukken 6 en 6.1).

Een uitreksel van zo'n trace file:


--- Code: ---DME_ID_MONITOR
aktiv
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
PREDRIVE_START_MIT_OBD
aktiv
BC_DIGITAL_V
nicht_aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
ACC_FILTER_FALLEND
wert_01
ACC_FILTER_STEIGEND
wert_01
--- Einde van code ---

Op de klassieke manier zou je nu die trace file hernoemen naar "FSW_PSW.MAN", met een tekstverwerker de eerder genoemde aanpassingen maken, het bestand weer opslaan en de module hercoderen met NCS Expert. In dit voorbeeld is dat eenvoudig ("aktiv" en "nicht_aktiv" hebben geen uitleg nodig), maar bij complexere aanpassingen wordt de kans op fouten snel groter. Wanneer je de exacte sleutelwoorden niet kent en ze niet logisch te raden zijn kom je zelfs nergens op deze manier. Tijd om te tonen hoe je dit op een snelle en eenvoudige manier doet...

Start NCS Dummy.Stel het chassis (1) en de module (2) in en laad vervolgens de trace file. Dit kun je doen door op de "Browse..." knop te klikken, maar er is ook een snelmenu voorzien om de "FSW_PSW.TRC" trace file in één stap te laden. Roep het snelmenu op door op het pijltje van de "Browse..." knop te klikken (of gebruik de rechtermuisknop op de "Browse..." knop) en kies "Load FSW_PSW.TRC" (3). Alternatief kan je sneltoets CTRL+L gebruiken.

De trace file wordt nu afgebeeld in de grafische trace editor. In tegenstelling tot de trace file toont NCS Dummy alle mogelijke waarden voor iedere functie. Het aanpassen is niet meer dan wat vinkjes zetten. Bovendien toont de applicatie voor heel wat functies en parameters ook begrijpbare vertalingen zodat je aanpassingen met een geruster hart kunt uitvoeren.

Het benodigde sleutelwoord "BC_DIGITAL_V" staat aan het begin van de module, dus de zoekfunctie (vergrootglasknop of CTRL+F) heb je niet nodig. Verander het vinkje voor de functie zoals weergegeven in de schermafdruk (4).

Wanneer je tevreden bent over de wijzigingen moet je deze opslaan naar de "FSW_PSW.MAN" trace manipulation file voor NCS Expert: Klik op de "Export FSW/PSW" knop en kies "Export FSW_PSW.MAN" (5). Als "Enable Quick Export" aangevinkt is volstaat het om op de "Export FSW/PSW" knop te klikken om de "FSW_PSW.MAN" trace manipulation file weg te schrijven.

Tenslotte hercodeer je de module met NCS Expert (zie hoofdstuk 6.2 in de NCS Dummy-gebruikershandleiding).

Dat is alles. Geniet van de digitale snelheidsaanduiding in het instrumentenpaneel!


Voorbeeld 2: Dvd tijdens rijden bij iDrive Professional Navigation (CIC)

Met de iDrive Professional Navigation (CIC) kun je dvd-films weergeven op het centrale display. De weergave stopt echter zodra de wagen in beweging is. Uiteraard dient de chauffeur de aandacht op de weg te houden, maar het is sneu dat de passagier onderweg geen film kan zien. Het inschakelen van dvd-weergave tijdens rijden is een populaire aanpassing en een mooi voorbeeld van wat NCS Dummy kan.

Deze functionaliteit wordt gecontroleerd door sleutelwoorden "SPEEDLOCK_X_KMH_MIN" en "SPEEDLOCK_X_KMH_MAX" in de "CIC" module. In de trace file ziet dat er als volgt uit:


--- Code: ---SPEEDLOCK_X_KMH_MAX
3_kmh
SPEEDLOCK_X_KMH_MIN
3_kmh
--- Einde van code ---

Als de snelheid groter wordt dan "SPEEDLOCK_X_KMH_MAX" stopt de dvd-weergave en zodra de snelheid weer onder "SPEEDLOCK_X_KMH_MIN" zakt kan verder gekeken worden. Wil je dus dat de weergave nooit stopt, dan komt het er op neer om zo hoog mogelijke waardes in te stellen voor deze functies. Het FSW/PSW formaat werkt echter met sleutelwoorden. Dat wil zeggen dat "3_kmh" in het modulebeschrijvingsbestand gedefinieerd is en je kunt de trace file niet zomaar aanpassen naar, bijvoorbeeld, "250_kmh" en hopen dat het werkt. Het werkt niet! Met NCS Dummy kun je alle beschikbare parameters zien voor deze functie:


--- Code: ---FUNCTION KEYWORD        ADDRESS (LENGTH)   MASK
    PARAMETER KEYWORD       DATA               MASKED
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
SPEEDLOCK_X_KMH_MIN     00300017 (01)      FF
    nicht_aktiv             00                 00
    8_kmh                   08                 08
    3_kmh                   03                 03
SPEEDLOCK_X_KMH_MAX     00300018 (01)      FF
    nicht_aktiv             00                 00
    10_kmh                  0A                 0A
    3_kmh                   03                 03
--- Einde van code ---

Dit toont mooi de beperkingen van het met de hand aanmaken van de "FSW_PSW.MAN" trace manipulation file. Had jij geraden dat voor "SPEEDLOCK_X_KMH_MIN" enkel parameters "nicht_aktiv", "8_kmh" en "3_kmh" gedefinieerd zijn?

Dankzij NCS Dummy weet je nu wel welke parameters gedefinieerd zijn, maar helaas is 10 km/h niet zoveel verbetering. De hoop is misschien gevestigd op "nicht_aktiv" voor beide functies, maar die parameter zorgt ervoor dat de dvd-weergave onmiddellijk stopt bij de minste beweging (0 km/h). Op de klassieke manier zit je dus helemaal vast en is het onmogelijk het beoogde resultaat te bekomen.

Uit de extra informatie die NCS Dummy toont blijkt dat beide functies een mask van FF (hexadecimaal) hebben. Dat wil dus zeggen dat die functies 255 verschillende waarden kunnen accepteren. Helaas heeft BMW slechts voor 3 waarden parameters gedefinieerd en geen geen van deze zijn bruikbaar voor ons. Het komt vaak voor dat functies meer waarden aanvaarden dan gedefinieerd, maar het is niet altijd mogelijk om af te leiden wat de niet-gedefinieerde waarden voorstellen. In dit geval is er echter een duidelijk verband tussen de omschrijving en de datawaarde:


--- Code: ---nicht_aktiv --> 00 hexadecimaal = 0 decimaal
3_kmh       --> 03 hexadecimaal = 3 decimaal
8_kmh       --> 08 hexadecimaal = 8 decimaal
10_kmh      --> 0A hexadecimaal = 10 decimaal
--- Einde van code ---

Met andere woorden, er is een goede kans dat de maximale datawaarde die in de mask past, FF (hexadecimaal) of 255 (decimaal) overeenkomt met 255 km/h. Wanneer we erin zouden slagen FF naar de module te schrijven voor beide functies, dan zal de dvd-weergave naar alle waarschijnlijkheid blijven werken tijdens rijden - zelfs bij hoge snelheden.

De eenvoudigste manier om dit doel te bereiken is het aanpassen van de NCS Expert-databestanden met nieuwe parameters (zie hoofdstuk 3.1.4 in de NCS Dummy-gebruikershandleiding). In het verleden moest je de databestanden met NCS Dummy decompileren, aanpassen in een tekstverwerker, en dan weer compileren (zie hoofdstuk 4.1.1). In recente NCS Dummy-versies kun je echter eenvoudige decompilatie/compilatie-taken vanuit de grafische trace editor uitvoeren wat het proces flink vereenvoudigt en de kans op fouten elimineert. In de instructies die volgen tonen we hoe je functies "SPEEDLOCK_X_KMH_MIN" en "SPEEDLOCK_X_KMH_MAX" in de CIC-module uitbreidt met extra parameters.

Instructies:

Lees met NCS Expert de "FSW_PSW.TRC" trace file van de "CIC" module en noteer de modulenaam die NCS Expert gebruikte, bijvoorbeeld "CIC.C09" (zie NCS Dummy-gebruikershandleiding hoofdstukken 6 en 6.1).

Start vervolgens NCS Dummy.Stel het chassis (1) en de module (2) in en laad vervolgens de trace file. Dit kun je doen door op de "Browse..." knop te klikken, maar er is ook een snelmenu voorzien om de "FSW_PSW.TRC" trace file in één stap te laden. Roep het snelmenu op door op het pijltje van de "Browse..." knop te klikken (of gebruik de rechtermuisknop op de "Browse..." knop) en kies "Load FSW_PSW.TRC" (3). Alternatief kan je sneltoets CTRL+L gebruiken.

Klik dan op de vergrootglasknop (4) of druk CTRL+F om het zoekvenster te openen. Voer zoekwoord "SPEEDLOCK" in (5) en klik op "Find Next" (6) of druk op ENTER tot je de gewenste functies vindt in de lijst.Rechtsklik op functie "SPEEDLOCK_X_KMH_MIN" en kies "Add Parameter" van het contextmenu of druk CTRL+N (7). Geef een parametersleutelwoord op, bijvoorbeeld 255_kmh (8). Het sleutelwoord is louter een omschrijving. Het heeft geen echte betekenis. Het maakt ook niet uit of dit sleutelwoord reeds bestaat of niet. Als het bestaat dan zal NCS Dummy het opnieuw gebruiken. Bestaat het niet, dan voegt NCS Dummy het toe. Zet de datawaarde op FF (9) en vink de parameter aan (10).

Herhaal stappen 7 tot 10 voor functie "SPEEDLOCK_X_KMH_MAX" (11).

Controleer ook of functie "VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE" uitgeschakeld is ("nicht_aktiv").

Wanneer je tevreden bent over de wijzigingen moet je deze opslaan naar de "FSW_PSW.MAN" trace manipulation file voor NCS Expert: Klik op de "Export FSW/PSW" knop en kies "Export FSW_PSW.MAN" of druk CTRL+S (12). Als "Enable Quick Export" aangevinkt is volstaat het om op de "Export FSW/PSW" knop te klikken om de "FSW_PSW.MAN" trace manipulation file weg te schrijven.NCS Dummy waarschuwt de gebruiker dat het wijzigingen zal doorvoeren in het "CIC.C09" modulebeschrijvingsbestand. Na het updaten kun je de wijzigingen niet meer ongedaan maken vanuit de grafische trace editor maar er wordt automatisch een backup aangemaakt van het te wijzigen bestand die op elk moment teruggezet kan worden vanuit NCS Dummy. Klik "OK" om de module aan te passen (13).

Tenslotte hercodeer je de module met NCS Expert (zie hoofdstuk 6.2 in de NCS Dummy-gebruikershandleiding).

Voilà, nu kan de passagier dvd kijken tijdens het rijden!

Hopelijk maken deze eenvoudige voorbeelden duidelijk hoe NCS Dummy je kan helpen bij het werken met NCS Expert.

postbus24:
Bedankt voor de uitleg.  :thumbsup:

Alleen het hercoderen wil maar niet lukken  :-\  Het begint al dat ik in mijn NCS geen "NCS Dummy Profile" heb om te laden, alleen "expert"
Uiteindelijk eindig ik dan met COAPI-1063 error. omdat de NETTODAT.MAN niet kan geupload worden. Feit dat ik de optie NETTODATEN_CODIEREN niet heb onder menu F2  (maar wel NETTODATEN_SENDEN, is dat niet hetzelfde ?   :thinking:  ) is waarschijnlijk ook niet goed.

Maar om met het begin te beginnen, waar kan ik dat "NCS Dummy" profiel ergens vinden ?  :iono:

b_ken:
Dat is eigenlijk niet nodig.
Laadt het expertprofiel.
Klik op edit profil. password is repxet.
Klik op FSW/PSW vink de vakjes FSW/PSW trace aan en FSW/PSW MAN.
Je kan dat gewijzigde profiel opslaan onder uw eigen naam.
Je hebt nu uw eigen profiel dat wel toelaat te coderen meet .MAN files.

Ynnck:

--- Citaat van: postbus24 op 10 februari 2013, 16:56:19 ---Bedankt voor de uitleg.  :thumbsup:

Alleen het hercoderen wil maar niet lukken  :-\  Het begint al dat ik in mijn NCS geen "NCS Dummy Profile" heb om te laden, alleen "expert"
Uiteindelijk eindig ik dan met COAPI-1063 error. omdat de NETTODAT.MAN niet kan geupload worden. Feit dat ik de optie NETTODATEN_CODIEREN niet heb onder menu F2  (maar wel NETTODATEN_SENDEN, is dat niet hetzelfde ?   :thinking:  ) is waarschijnlijk ook niet goed.

Maar om met het begin te beginnen, waar kan ik dat "NCS Dummy" profiel ergens vinden ?  :iono:

--- Einde van citaat ---


In de PDF met de gebruikshandleiding staat onder punt 6 NCS Expert waar je het NCS dummy profiel kan halen ;)

Eventjes een quote met de betreffende paragraaf


--- Citaat ---Before you can start reading or coding trace files with NCS Expert you need a profile that supports trace
manipulation. The default profile that comes with NCS Expert, "Expertenmodus" (FZG2.PFL), does not
support trace manipulation. If you do not already have a working profile, download NCS Dummy profile
(http://revtor.be/ncsdummy/ncsexpert-profile.zip) and extract NCSDUMMY.PFL from the zip archive to
the NCS Expert profiles folder C:\NCSEXPER\PFL\. Previous versions of this user manual referred to "Revtor's
NCS Expert Profile" (REVTOR.PFL) and the identical "Fisterprofile" (GOODFIST.PFL). The new "NCS Dummy
profile" is virtually the same but doesn't show the superfluous "Enter SGET data" dialog box after selecting
the module.
--- Einde van citaat ---

postbus24:
Het is gelukt  :exited: Inderdaad de link van het revtor profile staat in de pdf  :-[
Bedankt voor de hulp  :thumbsup:

Ik heb de afwijking van de kmteller aangepast zodat hij hopelijk nu geen 130 meer aangeeft wanneer je 120 rijdt.

Volgende waardes heb ik wat hoger gezet: (staan nu op: 4846)
K_ZAHL_TACHO
4812_imp/km 
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4812_imp/km

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie